1393 پنجشنبه 4 اردیبهشت
               
               
                  ورود کاربران
                 
  • همایش سراسری آی کی دو آی کی کای ایران با حضور شیهان ایشیگاکی
  • همایش آخر سال انجمن آی کی دو آی کی کای

مربیان و هنرجویان گرامی

بخشهای مختلف سایت به مرور در حال تکمیل و فعالسازی می باشند. از اینکه با بردباری خود، ما را در تکمیل این سایت یاری می فرمائید، از شما نهایت تشکر را داریم.