1393 یکشنبه 31 فروردین
               
               
                  ورود کاربران
                 
  • همایش آخر سال انجمن آی کی دو آی کی کای
  • برگزاری جشنواره هنرهای رزمی در استان چهارمحال و بختیاری

مربیان و هنرجویان گرامی

بخشهای مختلف سایت به مرور در حال تکمیل و فعالسازی می باشند. از اینکه با بردباری خود، ما را در تکمیل این سایت یاری می فرمائید، از شما نهایت تشکر را داریم.