تقویم ورزشی

 تاریخشرح رویداد
1 1395/12/06جشن پایان سال 1395، ساعت 9:00 - 13:00
2 1395/11/29آزمون رده دان 1 الی 3 کشوری و جهانی
3 1395/11/26برگزاری آزمون رده ای کیو
4 1395/11/15استاژ فنی آزمون دان، 9:00 - 12:00
5 1395/11/08کلاس مربیان، آموزش Koshinage ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، ساعت 10:30 - 12:00
6 1395/11/01استاژ فنی آزمون دان، 9:00 - 12:00
7 1395/10/17کلاس مربیان، آموزش kotegaeshi&Kokyuho ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، 10:30 - 12:00
8 1395/10/03کلاس مربیان،آموزش Shihonage&Kokyunage ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها،10:30 - 12:00
9 1395/09/25برگزاری آزمون رده ای کیو
10 1395/09/19کلاس مربیان، آموزش Iriminage ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، 10:30 - 12:00
11 1395/09/05کلاس مربیان، آموزش Yonkyo ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، 10:30 - 12:00
12 1395/08/21استاژ فنی مربیان،آموزش چوب و شمشیر ساعت 9:00 - 12:00
13 1395/08/14کلاس مربیان، آموزش Sankyo ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، 10:30 - 12:00
14 1395/08/07کلاس مربیگری عملی درجه 3 ، 2 و 1، 9:00 - 12:00
15 1395/07/30کلاس مربیان، آموزش Nikyo ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها،10:30 - 12:00
16 1395/06/25برگزاری آزمون رده ای کیو
17 1395/06/12استاژ فنی کلیه رده ها، ساعت 9:00 - 12:00
18 1395/06/05کلاس مربیان، آموزش Ikkyo ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها، 10:30 - 12:00
19 1395/05/29آزمون رده دان 1 الی 3 کشوری و جهانی
20 1395/05/22کلاس یودانشاها و کسانی که آزمون دان دارند، ساعت 9:00 - 12:00
21 1395/05/01کلاس مربیان ، آموزش Ken no ri ساعت 9:00 - 10:30 کلاس تمامی رده ها ، ساعت 10:30 - 12:00
22 1395/04/25استاژ فنی آزمون دان ، ساعت 9:00 - 12:00

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آی کی دو آی کی کای ایران محفوظ می باشد