شرح خبر / اطلاعیه

           
                   
استاژ فنی استان اصفهان به مدرسی شیهان آق ساقلو ریاست محترم آی کی دو ایران 10 دیماه 95برگزار میگردد. ثبت: 1395/10/06
            کننده: مهدی نعمتی
 

 

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، استاژ فنی استان اصفهان به مدرسی شیهان آق ساقلو ریاست محترم آی کی دو ایران 10 دیماه 95برگزار میگردد.

تاریخ و ساعت برگزاری استاژ فنی آقایان:  جمعه  ساعت ٩:٣٠ صبح الی ١٣ - 10دیماه 95

تاریخ و ساعت برگزاری استاژ فنی بانوان : جمعه ١٤:٣٠  الی ١٧   -   10دیماه 95

آدرس : باشگاه شهيد نصر (  پوريای ولی ) واقع در خيابان بزرگمهر جنب مسجدالكريم  سالن جودو

 
                   
فایل ضمیمه: -----              
                   
               

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آی کی دو آی کی کای ایران محفوظ می باشد