شرح خبر / اطلاعیه

           
                   
استاژ فنی به مدرسی شيهان آق ساقلو،در تاریخ 17 دیماه 95 برگزار شد. ثبت: 1395/10/18
            کننده: مهدی نعمتی
 

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، استاژ فنی برای کلیه مربیان و تمامی رده ها به مدرسی شيهان آق ساقلو ریاست محترم آی کی دو ایران ، در تاریخ17 دیماه 95 در باشگاه پاس تهران برگزار شد.
دراین دوره پس از گرم کردن، طبق دستور شیهان آق ساقلو و با حضور مسئول کمیته آموزش استاد هندی، اساتید منتخب به نوبت تکنیک های مورد نظرشان را آموزش و طی تمرین توسط شیهان آق ساقلو رفع ایراد گردید.

 
                   
فایل ضمیمه: -----              
                   
               

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آی کی دو آی کی کای ایران محفوظ می باشد